Τα μέλη του Συμβουλίου

Γιώργος Λ. Σαββίδης Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
Δρ. Χρίστος Κληρίδης Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Γεώργιος Χριστοφίδης Αντιπρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Νικόλας Τσαρδελλής Γραμματέας Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Διομήδης Καλλής Μέλος
Μελίνα Πύργου Μέλος
Ηλίας Στεφάνου Μέλος
Ελληνικα