Τα μέλη του Συμβουλίου

Γιώργος Λ. Σαββίδης Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
Δώρος Ιωαννίδης Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Διομήδης Καλλής Αντιπρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Θανάσης Κορφιώτης Γραμματέας Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Κώστας Χατζηιωάννου Μέλος
Χριστάκης Χριστοφίδης Μέλος
Μελίνα Πύργου Μέλος
Ελληνικα