Εάν είστε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη άλλου κράτους μέλους και:

  1. είστε κάτοχος πτυχίου νομικής αναγνωρισμένου από το Νομικό Συμβούλιο

μπορείτε να εγγραφείτε στην Κύπρο ως Ασκούμενος Δικηγόρος. Αφού συμπληρώσετε 12 μήνες άσκησης σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και αφού επιτύχετε στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους, θα μπορείτε στη συνέχεια να εγγραφείτε ως δικηγόρος και να ασκήσετε τη δικηγορία στην Κύπρο.

Οι εξετάσεις δέκα μαθημάτων, διεξάγονται από το Νομικό Συμβούλιο σε συγκεκριμένα θέματα και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Υποχρεωτικά θέματα:

 1. Το Σύνταγματικό Δίκαιο
 2. Οι Περί Δικαστηρίων / Δικηγόρων Νόμοι και  Δεοντολογία
 3. Το Ποινικό Δίκαιο
 4. Αστικά Αδικήματα
 5. Πολιτική Δικονομία
 6. Το Δίκαιο της Απόδειξης
 7. Το Δίκαιο των Συμβάσεων
 8. Ποινική Δικονομία

Θέματα Επιλογής: 

 1. Άρθρο 146 του Συντάγματος
 2. Εταιρικό Δίκαιο
 3. Οικογενειακό Δίκαιο
 4. Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κληρονομικής Διαδοχής Νόμοι

Από τα θέματα επιλογής επιλέγονται 2.

Υπάρχουν 3 εξεταστικές στο χρόνο, το Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και ως επαναληπτική (μόνο για όσους έχουν ξαναδώσει εξετάσεις) και τον Οκτώβριο.

Για την επιτυχία στις εξετάσεις το Νομικό Συμβούλιο οργανώνει διαλέξεις σε συνεργασία με πρώην δικαστές και δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα, στα πιο πάνω θέματα.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νομικό Συμβούλιο στα τηλέφωνα: +35722889205 -+35722889207 και στο email: info@legalcouncil.org.cy