Ανακοίνωση Συντονιστή Ασκουμένων

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορείσθε ότι η κυρία Ελεάνα Γιάγκου και ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου θα είναι οι συντονιστές των Ασκουμένων Δικηγόρων για τα έτη 2019-2020. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: traineelawyers2019@gmail.com.

17 Σεπτεμβρίου 2019.

Ελληνικα