Ανακοίνωση Συντονιστή Ασκουμένων

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορείσθε ότι η κυρία Ιωάννα Χρ. Πλατή θα είναι η συντονίστρια των Ασκουμένων Δικηγόρων για τα έτη 2021-2022. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: traineelawyers21@gmail.com.

17 Σεπτεμβρίου 2021.

Ελληνικα