Ανακοίνωση Συντονιστή Ασκουμένων

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορείσθε ότι η κυρία Μαρκέλλα Δ. Καλλή θα είναι η συντονίστρια των Ασκουμένων Δικηγόρων για τα έτη 2020-2021. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: traineelawyers2020@gmail.com.

17 Σεπτεμβρίου 2020.

Ελληνικα