ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορείσθε ότι η κυρία Μικαέλλα Πέτρου θα είναι η συντονίστρια των Ασκουμένων Δικηγόρων για τα έτη 2022-2023. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: traineelawyers2022@gmail.com.

14 Σεπτεμβρίου 2022.