Ανακοινώσεις

20 Ιουλίου, 2022

Κενή Θέση Εξεταστή Νομικού Συμβουλίου στο Θέμα «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Παρακαλείστε όπως, όσοι δικηγόροι επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την πιο πάνω κενωθείσα θέση, μας αποστείλετε επιστολή μαζί με βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@legalcouncil.org.cy, το αργότερο μέχρι τις 2 Αυγούστου 2022.
Ελληνικα