30 Μαρτίου, 2023

Κενές Θέσεις Εξεταστή Νομικού Συμβουλίου στα Θέματα: «Συνταγματικό Δίκαιο», «Αστικά Αδικήματα», «Πολιτική Δικονομία», «Ακίνητη Ιδιοκτησία και Κληρονομική Διαδοχή».

Παρακαλείστε όπως, όσοι δικηγόροι επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις πιο πάνω κενωθείσες θέσεις, μας αποστείλετε επιστολή μαζί με βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@legalcouncil.org.cy, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2023.
20 Ιουλίου, 2022

Κενή Θέση Εξεταστή Νομικού Συμβουλίου στο Θέμα «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Παρακαλείστε όπως, όσοι δικηγόροι επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την πιο πάνω κενωθείσα θέση, μας αποστείλετε επιστολή μαζί με βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@legalcouncil.org.cy, το αργότερο μέχρι τις 2 Αυγούστου 2022.