Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Ιουνίου 2020

Οι εξετάσεις Ιουνίου 2020 του Νομικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 15.6.2020 και 26.6.2020. Δείτε το νέο πρόγραμμα των εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. 15 Μαϊου 2020

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Ιουνίου 2020

Οι προγραμματισμένες εξετάσεις Ιουνίου 2020 του Νομικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιούντο φέτος μεταξύ 25.5.2020 και 5.6.2020, αναβάλλονται λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για τη μη εξάπλωση του COVID-19 και σχετική ανακοίνωση για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής τους (περί τα τέλη του επόμενου μήνα) θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες. Οι Αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί θα είναι σε ισχύ. 4 Μαϊου 2020

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Ιουνίου 2020

Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις Ιουνίου 2020 του Νομικού Συμβουλίου θα γίνουν κανονικά όπως καθορίζεται στο πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 20 Μαρτίου 2020. Σε περίπτωση που λόγω του COVID-19 δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εξετάσεων Ιουνίου 2020 στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, τόσο οι αιτήσεις όσο και το τέλος αυτών θα μεταφερθούν σε μεταγενέστερες ημερομηνίες, […]